Kontakt

Adres Parafii:
ul.Staszica 11, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie,
e-mail: przemienienie@parafiagarwolin.pl

Proboszcz:
ks. Prałat Ryszard Andruszczak, tel./fax (025) 682-39-41

Wikariusze:
ks. Wiesław Mućka (025) 682-39-40,
ks. Wojciech Sobieszek (025) 682-39-32, e-mail: x.wojciech@parafiagarwolin.pl
ks. Dariusz Radzikowski (025) 684-37-58
ks.Grzegosz Gładysz

Prefekci:
ks. Tomasz Koprianiuk, e-mail: x.tomasz@parafiagarwolin.pl

ks. Gabriel Mazurek tel.(0691) 02 95 25

Kapelan szpitala ks. Mariusz Zaniewicz

Rezydenci:
 ks. Adolf Maciąg

Wydawaniem odpisów aktów udzielonych sakramentów zajmuje się Organista:
 p.Lucjan Banowski

Kościelny:
p. Aleksander Laskowski tel: 604524469

Biuro parafialnego cmentarza grzebalnego
tel.503120423 e-mail: cmentarz@parafiagarwolin.pl

Dekanalny doradca życia małżeńskiego:
Edyta Piotrowska tel: 660 668185

Zgromadzenie Sióstr Służek NMP: ul. Wolna 4 tel. (025) 682-24-01