Synod Diecezjalny

 

Słowo Biskupa Siedleckiego w związku z opublikowaniem wstępnegodokumentu II Synodu Diecezjalnego

Czcigodni Prezbiterzy, Osoby konsekrowane i Wierni świeccy!
  Siostry i Bracia w Chrystusie!

Od kilku miesięcy prowadzimy prace przygotowawcze do Drugiego Synodu Diecezji Siedleckiej. Powołałem Stały Zespół Synodalny, Komisję Przygotowawczą i Sekretariat. W efekcie dotychczasowych spotkań tych gremiów powstał wstępny dokument o nazwieLineamenta, wytyczający kierunki synodalnej refleksji i ogólnie określający jej zakres. Zagadnienia zostały uporządkowane według trzech dziedzin życia kościelnego, które wynikają z uczestnictwa chrześcijan w potrójnej misji Chrystusa – prorockiej, kapłańskiej i królewskiej. Pierwsza dziedzina odnosi się do spraw związanych z przekazem wiary, druga z życiem liturgicznym, trzecia zaś z właściwym ustawieniem organizacyjnym diecezji, aby rożne wspólnoty i środowiska miały stosowną pomoc w kształtowaniu świadectwa chrześcijańskiego życia.

Proszę o zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Ufam, że pomoże on zdobyć pewną orientację co do spraw, którymi będziemy zajmować się trakcie czekającego nas Synodu. Bardzo mi zależy, aby jak najszersze kręgi wiernych zaangażowały się w prace i przez to dały wyraz współodpowiedzialności za nasz lokalny Kościół. Synod jest z pewnością wielką szansą na zaczerpnięcie nowego oddechu i pastoralne ożywienie. Oby tę szansę udało się nam dobrze wykorzystać.

Każda z trzech części Lineamenta kończy się zestawem pytań. Zwracam się z prośbą do wszystkich Diecezjan (duchownych, konsekrowanych i świeckich), aby te pytania potraktowali, jako impuls do indywidualnej refleksji i sformułowania własnej opinii. Nie chodzi tylko o odpowiedzi na pytania, ale także o stawianie własnych pytań, jeśli takie kogoś nurtują bądź są odzwierciedleniem problemów istniejących w naszych wspólnotach parafialnych. Takie wypowiedzi będą bardzo cenne i pomogą mi poznać sprawy powierzone mojej pasterskiej trosce w perspektywie widzenia różnych osób. Będą one stanowiły przedmiot refleksji i zostaną uwzględnione w przygotowaniu norm i końcowych postanowień synodalnych. Zebranie jak najszerszego wachlarza opinii pozwali pełniej uwzględnić życiowy kontekst, w którym rozgrywa się nasze kroczenie drogą Chrystusa. Będę zatem rad z możliwie licznych pisemnych odpowiedzi, jeśli nie na wszystkie, to choćby na wybrane tylko pytania.

Można je przekazywać do połowy listopada 2011 r.:

1) poprzez swego Księdza Proboszcza;

2) drogą pocztową – Sekretariat Synodu Diecezjalnego, ul. Piłsudskiego 62, 08-110 Siedlce;

3) drogą elektroniczną – synod@radiopodlasie.pl

Wszystkich zachęcam do modlitwy w intencji Synodu i włączenia się jego w prace.

            Niech Bóg nam w tym błogosławi!

                                                               Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski

Siedlce, 8 września 2011 r.

L. dz. 955/11

 

Do pobrania plik lineamenta z pytaniami synodalnymi

LINEAMENTA