27.10.2013

NIEDZIELA SEMINARYJA

27 października 2013 r. w naszej parafii gościliśmy przedstawicieli
Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej:
Rektora – ks. Prałata Mieczysława Głowackiego
oraz alumnów – Mariusza Nejranowskiego i Dariusza Wocha.
Razem z nami modlili się o święte powołania do służby Bogu i ludziom z naszej wspólnoty parafialnej.

Modlitwa za Siedleckie Seminarium

Boże w Trójcy Jedyny, Seminarium Siedleckie dla chwały Twojej powstało.
Spraw, by ustawicznie chwale Twojej służyło, aby jej nigdy nie umniejszało.
Spraw, aby z niego wychodzili zawsze, aż do ostatnich dni istnienia świata,
święci, żarliwi, ofiarni, pełni Twej i ludzi miłości kapłani.
Najświętsza Maryjo, niepokalanie poczęta Matko nasza, opiekuj się szkołą Syna Twego.
Święty Pawle Apostole, przejmuj swym zapałem wszystkich przełożonych i uczących w Seminarium.
Święci Apostołowie Szymonie i Judo, błagajcie Boga o łaski dla Seminarium, którego jesteście Patronami.
Święty Stanisławie Kostko, módl się, aby alumni byli żywym odbiciem twych cnót.

 Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...