Dziekujemy za zdjecia z albumów rodzinnych pani Witaczynskiej, państwa: Rękawków, Michalików, Kołodziejczyków, Boguszów, umieszczonych w galerii "Arche"
Jesli posiadadacie Państwo zdjecia z wydarzeń religijnych lub związane z parafią i chcecie aby tworzyły historie parafii na naszej stronie internetowej, bardzo proszę o kontakt: przemienienie@parafiagarwolin.pl

27.07.2013

                                          LITURGIA SŁOWA XVII NIEDZIELA ZWYKŁA C

 

Dla tych, którzy podejmują wysiłek budowania swojego „świata ducha”, jedną z ciekawszych i najbardziej godnych polecenia „wysokooprocentowanych lokat” jest modlitwa. To ona stanowi o kształcie naszej wiary. Jezus, najlepszy Nauczyciel modlitwy, prowadzi nas nieustannie do uwielbienia Ojca. W modlitwie „Ojcze nasz” uczy, że Bóg Ojciec przychodzi nieustannie z pomocą do swoich dzieci, aby zaspokoić ich najgłębsze potrzeby i pragnienia. Złóżmy je także przed Nim w czasie dzisiejszej Eucharystii, szczególnie w wypowiadanych słowach Modlitwy Pańskiej.

PIERWSZE CZYTANIE (Rdz 18,20-32)

Dla Sodomy i Gomory wybiła godzina Bożego gniewu. Sam Bóg objawił Abrahamowi swoje postanowienie zniszczenia tych miast za popełnione przez nie grzechy. Abraham podjął modlitwę w celu ocalenia mieszkańców, ponieważ uważał, że oprócz jego siostrzeńca Lota z rodziną znajdą się tam także inni sprawiedliwi.

Czytanie z Księgi Rodzaju

Bóg rzekł do Abrahama: «Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich [mieszkańców] są bardzo ciężkie. Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, czy nie; dowiem się». Wtedy to ludzie ci odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. Zbliżywszy się do Niego, Abraham rzekł: «Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu! O, nie dopuść do tego! Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie?». Pan odpowiedział: «Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez wzgląd na nich». Rzekł znowu Abraham: «Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy z braku tych pięciu zniszczysz całe miasto?». Pan rzekł: «Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu». Abraham znów odezwał się tymi słowami: «A może znalazłoby się tam czterdziestu?». Pan rzekł: «Nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych czterdziestu». Wtedy Abraham powiedział: «Niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę: może znalazłoby się tam trzydziestu?». A na to Pan: «Nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu». Rzekł Abraham: «Pozwól, o Panie, że ośmielę się zapytać: gdyby znalazło się tam dwudziestu?». Pan odpowiedział: «Nie zniszczę przez wzgląd na tych dwudziestu». Na to Abraham: «O, racz się nie gniewać, Panie, jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby znalazło się tam dziesięciu?». Odpowiedział Pan: «Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu».

PSALM (Ps 138,1-2a.2bc-3.6-7ab.7c-8)

Każdy z nas jest stworzony przez Boga i każdy jest cenny w Jego oczach. Psalmista z naciskiem mówi, że Pan pomógł mu nie ze względu na jego cnoty czy zasługi, ale ze względu na swoją wierność.

Refren: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów,
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku. Ref.

I będę sławił Twe imię
za łaskę Twoją i wierność.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,
pomnożyłeś moc mojej duszy. Ref.

Pan, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego,
pyszałka zaś dostrzega z daleka.
Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty podtrzymujesz me życie,
wyciągasz swoją rękę przeciwko gniewowi mych wrogów. Ref.

Wybawia mnie Twoja prawica.
Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki,
nie porzucaj dzieła rąk Twoich. Ref.

DRUGIE CZYTANIE (Kol 2,12-14)

Przez chrzest człowiek wchodzi na drogę prawdziwej wolności od grzechu. Dzięki dziełu zbawczemu Chrystusa Bóg daruje nam nasze długi. Zniszczenie grzesznego zapisu odbywa się w ten sposób, że zostaje on razem z Jezusem przybity do krzyża. Wówczas droga do Boga staje się otwarta.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:  Z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie, z Nim też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił.  I was, umarłych na skutek występków i «nieobrzezania» waszego ciała razem z Chrystusem przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami, usunął go z drogi, przygwoździwszy do krzyża.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Rz 8,15)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Otrzymaliście Ducha przybrania za synów,
W którym wołamy: «Abba, Ojcze».
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Łk 11,1-13)

Modlitwa „Ojcze nasz” to skrócona Ewangelia. Narodziła się z modlitwy Jezusa. Uczniowie, widząc modlącego się Mistrza, poprosili Go o podanie wzoru modlitwy i go otrzymali. Modlitwa jest skierowana do Ojca, który przebywa w niebie. Przez swojego Syna jednak zniżył się ku nam i zawsze jest z nami.

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». A On rzekł do nich: «Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie». Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».

 

21.07. 2013 r.

Ogłoszenia parafialne – 21 lipca 2013 r. – XVI Niedziela Zwykła
 

 1. W dniu 3 sierpnia wyruszy z Garwolina 33 Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę. Przewodnikiem naszej grupy 7a będzie ks. Wojciech. Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w pielgrzymce. Przypominamy o spotkaniu organizacyjnym za tydzień, 28 lipca o godz. 19.00 w naszym kościele.
 2. W czwartek obchodzić będziemy wspomnienie św. Krzysztofa patrona kierowców i wszystkich podróżujących. Jest tradycja, ze w tym dniu poświęcamy wszelkie pojazdy, a zwłaszcza nowe i modlimy się o błogosławieństwo ich użytkowników. Chcemy i w naszej parafii w tym dniu modlić się o bezpieczeństwo na drogach, za wstawiennictwem św. Krzysztofa. Kierowców zapraszamy na Mszę św. wieczorną.
 3. Najbliższa konferencja dla rodziców i chrzestnych w czwartek 8 sierpnia o godz. 19.00. Po niej spisywanie aktów chrztu. Przypominamy, że w wakacje katechez chrzcielnych nie prowadzimy.
 4. W czwartek zapraszamy na Mszę św. o godz. 12.00. Przypominamy, że od godz. 11.00 można tego dnia skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.
 5. W piątek w naszej parafii uroczystość odpustowa ku czci św. Anny Patronki naszej świątyni i naszego miasta. Msze św. o godz.: 6.30; 8.00; 10.00; 12.00 (suma odpustowa), 18.00. Pamiętajmy o naszych rodzicach, dziadkach i emerytach, którym patronują św. Joachim i Anna i którym tak wiele zawdzięczamy.
 6. W Echu Katolickim przeczytamy: Jakie wyzwania stoją przed Kościołem w Polsce? Czy grozi nam drastyczny spadek wiernych? – w numerze wywiad z ks. Proboszczem naszej parafii, ks. Prałatem Ryszardem Andruszczakiem; Wielu Kaplanów z naszej diecezji pracuje na misjach, dwaj z nich opowiadają jak wygląda życie w boliwijskiej dżungli; Atrakcje życia biznesmana kontra wiara i rodzina, o dylematach, ich rozwiązaniu i pomocy Pana Boga. Zapraszamy do lektury.
 7. Z naszej wspólnoty odeszli do wieczności śp. Aleksandra Bajera, Szczepan Wągrodzki, Zenon Celiński, Danuta Witak. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

21.07.2013

Liturgia Słowa - XVI Niedziela zwykła C - 21.07.2013

 

Życie chrześcijańskie polega na stałej formacji. Natchnieniem do kształtowania w sobie właściwych postaw jest Pismo Święte. Kościół, zastawiając Stół Słowa, pragnie dawać konkretny pokarm, który pomoże nam wzrastać w życiowej mądrości i łasce Bożej. Spójrzmy na postawę Abrahama, a także na gościnność domu przyjaciół Jezusa w Betanii. Niech dzisiejsza Eucharystia pobudzi nasze serca do dzielenia się z innymi gościnnością i serdecznością.

PIERWSZE CZYTANIE (Rdz 18,1-10a)

Uprzejmość i gościnność Abrahama zostały sowicie nagrodzone. Podróżni, których przyjął, podali mu radosną wiadomość, która zrewolucjonizowała jego dotychczasowe życie. Ideałem szczęścia było w kulturze wschodniej liczne potomstwo, a Abraham i Sara mimo podeszłego wieku, nie mieli dotąd potomka.

Czytanie z Księgi Rodzaju

Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich, podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: «O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi! Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego». A oni mu rzekli: «Uczyń tak, jak powiedziałeś». Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu Sary i rzekł: «Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki». Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym, wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone cielę, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem. Zapytali go: «Gdzie jest twoja żona, Sara?». Odpowiedział im: «W tym oto namiocie». Rzekł mu jeden z nich: «O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona Sara będzie miała wtedy syna».

PSALM (Ps 15,1b-3a.3b-4ab.4c-5)

Dzisiejszy psalm jest liturgicznym egzaminem, który odbywał się przy wejściu do przedsionka świątyni. Tam określano, czy wchodzący jest godzien, aby przekroczyć próg świątyni i wejść do środka. Przedmiotem badań było nienaganne życie danej osoby, dotrzymywanie przez nią słowa, szacunek dla bliźnich, nienawiść do grzechu.

Refren: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.

Kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie
i mówi prawdę w swym sercu,
kto swym językiem oszczerstw nie głosi. Ref.

Kto nie czyni bliźniemu nic złego,
nie ubliża swoim sąsiadom,
kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę,
ale szanuje tego, kto się boi Pana. Ref.

Kto dotrzyma przysięgi dla siebie niekorzystnej,
kto nie daje swych pieniędzy na lichwę
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu.
Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. Ref.

DRUGIE CZYTANIE (Kol 1,24-28)

Święty Paweł wskazuje na swój udział w dziele zbawienia dokonanym przez Chrystusa. Otwarcie mówi o udrękach i cierpieniach, które mu towarzyszą, gdy głosi Dobrą Nowinę. Nie popada jednak z tego powodu w zwątpienie. Wręcz przeciwnie, przeżywa głęboką i szczerą radość, która wynika ze świadomości dopełniania Chrystusowego dzieła.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia: Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem się według zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa: mam wypełnić posłannictwo głoszenia słowa Bożego. Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was – nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałym w Chrystusie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Dz 16,14b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Otwórz, Panie, nasze serca,
Abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Łk 10,38-42)

Maria wsłuchiwała się, ale może za mało realizowała słowo Boże w życiu. Natomiast Marta skupiła się na wykonaniu konkretnego zadania, a pominęła przyjęcie słowa Pana. Jezus nie mówi Marcie, że jej zabieganie i utrudzenie jest mało ważne czy gorsze od tego, co robi jej młodsza siostra, Maria. Zwraca jej jednak uwagę na potrzebę ograniczenia zbytniego aktywizmu, aby odnalazła to, co w życiu jest pierwsze i najważniejsze. Słowo Boże, które wyprowadziło świat z chaosu i pustki, potrafi uczynić to samo z każdym dniem naszego życia.

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła». A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona».
 

14.07.2013 r.

Ogłoszenia parafialne – 14 lipca 2013 r. – XV Niedziela Zwykła

 1. Tradycyjnie w dniu 3 sierpnia wyruszy z Garwolina z parafii MB Częstochowskiej XXXIII Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę. Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w pielgrzymce. Tegoroczna Pielgrzymka przebiegać będzie pod hasłem: Jesteście światłem świata. W dniu 20 lipca o godz. 10.00 w gmachu WSD w Siedlcach odbędzie się szkolenie porządkowych. Więcej informacji u ks. Wojciecha. Spotkanie służb naszej grupy w poniedziałek 15 lipca o godz. 19.00 w auli KLO. Spotkanie informacyjne dla wszystkich chętnych 28 lipca w niedzielę o godz. 19.00. Tych, którzy nie mogą wziąć udziału w pieszej pielgrzymce, zachęcamy do pielgrzymowania duchowego.
 2. Przypominamy wszystkim zainteresowanym, że w okresie wakacyjnym a więc w lipcu i sierpniu – chrzest udzielany będzie w drugą niedzielę miesiąca tj. 14 lipca i 11 sierpnia. Najbliższa konferencja chrzcielna oraz spisywanie aktów chrztu w czwartek 8 sierpnia.
 3. Przypominamy o czwartkowej całodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu i zapraszamy na Mszę św. o godz. 12.00.
 4. W dniu 19 lipca, o godz. 20.00 na placu przy KLO w Garwolinie zostanie wyświetlony polski film Wymyk. Opowiada on o historii dwóch braci: Alfreda (gra go: Robert Więckiewicz), który żyje na krawędzi, uwielbia prędkość i adrenalinę, oraz Jerzego. Jerzy jest odważny w prowadzeniu wspólnej firmy. Kobieta, interesy, uwaga rodziców – wszystko dzieli braci. Zazdrość Alfreda przeradza się w otwarty konflikt. Jednego dnia Alfred zrobi coś, co zmieni jego życie na zawsze. Co to takiego? Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy w piątek 19 lipca o godz. 20.00. Wstęp wolny.
 5. Echo Katolickie: o szczegółach cudu za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II; omówienie pierwszej encykliki Papieża Franciszka, zatytułowanej „Światło wiary”; jak mądrze i odpowiedzialnie wychowywać dziecko do korzystania z mediów?; co daje młodym ludziom skauting?; oraz zestaw prostych ćwiczeń na bolące stawy. Zachęcamy do lektury.
 6. Z naszej wspólnoty odeszli do wieczności śp. Jerzy Mikulski, Marian Frelek, Feliks Kotas. Wieczny odpoczynek….

Ogłoszenia parafialne – 7 lipca 2013 r.

 

 1. Dziękujemy Czcigodnym Siostrom za wspólną modlitwę i świadectwo.
 2. W dniu dzisiejszym przypada I niedziela miesiąca - adoracja miesięczna, procesja i zmianka różańcowa po Mszy św. o godz. 10.00. Intencje apostolstwa modlitwy na ten miesiąc: Intencja ogólna: Aby Światowy Dzień Młodzieży, który odbywa się w Brazylii, zachęcił wszystkich młodych chrześcijan do stawania się uczniami i misjonarzami Ewangelii. Intencja misyjna: Aby na całym kontynencie azjatyckim otwierały się drzwi przed posłańcami Ewangelii.
 3. W naszej parafii bardzo serdecznie witamy nowych księży wikariuszy. Ks. Wiesława Mućkę oraz Ks. Grzegorza Gładysza. Cieszymy się z obecności szanownych księży w naszej wspólnocie i życzymy jak najowocniejszego posługiwania w naszej parafii. Niech Pan Bóg błogosławi a Maryja otacza płaszczem swojej opieki.
 4. Dzieci i młodzież zapraszamy do udziału w projekcie: Wakacje nie muszą być nudne. Zbiórka jutro przy Publicznym Gimnazjum nr 1 o godz. 11. Przypominamy, że 19 lipca, na świeżym powietrzu przy KLO o godz. 20.00 odbędzie się projekcja filmu Wymyk. Serdecznie zapraszamy.
 5. Wszystkich chętnych, którzy nie mają jeszcze planów na sierpień, ks. Wojciech Sobieszek – nowy przewodnik gr. 7a, zaprasza do udziału w Pieszej Pielgrzymce Podlaskiej na Jasną Górę. Więcej informacji już wkrótce, karty duchowego pielgrzymowania na ołtarzach bocznych. Jeżeli są chętni, którzy chcieliby maszerować w służbach, czy to muzycznych, porządkowych lub innych, prosimy o kontakt z ks. Wojciechem. Spotkanie Służby Muzycznej grupy 7a odbędzie się w dniu dzisiejszym w auli KLO o godz. 19.00. Serdecznie chętnych zapraszamy.
 6. W środę 10 lipca o godz. 17.30 Msza św. w intencji Ojczyzny i ofiar katastrofy smoleńskiej.
 7. Przypominamy o czwartkowej adoracji Najświętszego Sakramentu w czwartek i zapraszamy na Mszę św. o godz. 12.00.
 8. W czwartek o godz. 19.00 konferencja dla rodziców i chrzestnych  a także spisywanie aktów przed chrztem w najbliższą niedzielę.
 9. Kilka dni temu został znaleziony portfel. Jest on do odebrania w zakrystii.
 10. Echo katolickie poleca artykuł na temat: zmiany duchowieństwa w naszej diecezji; niebezpieczna filozofia gender; krwawa rzeź Polaków na Wołyniu; sylwetka gorliwego kapłana Sylwestra Ługowskiego w 10r. śmierci…
 11. Z naszej wspólnoty odeszli do wieczności: Franciszka Walicka, Hanna Saganek, Henryk Miszta, Stanisława Saganek, Bernard Kajtowski, wieczny odpoczynek  racz im dać Panie.

Podziekowanie

Bardzo serdecznie dziekuję wszystkim, którzy przyczynili sie do powstania w 2002 r. strony parafialnej oraz tym wszystkim , ktorzy pomagali mi, aby funkcjonowała w obecnej formie. Kończąc swoja pracę w Garwolinie, żegnam się również z administrowaniem naszej strony. Pozdrawiam wszystkich "internetowych" parafian i proszę o modlitwę w mojej intencji. :)

ks. Jarosław Zalewski https://www.facebook.com/x.jaroslaw

30.06.2013

Ogłoszenia parafialneXIII Niedziela zwykła 30.06.2013r.

1.W dniu dzisiejszym po Mszy św. o godz. 16.30 uroczystą procesją zakończymy nabożeństwa czerwcowe.

2.Jutro rozpoczniemy miesiąc lipiec poświęcony szczególnej czci Krwi Chrystusa. W naszych osobistych modlitwach prośmy Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin oraz o uleczenie z wszelkich słabości i grzechów.

3.Przypominamy, że w okresie wakacyjnym zmienia się porządek odprawiania Mszy świętych – w niedziele nie będzie Mszy św. o godz. 16.30, tylko o godz. 20.00. W dni powszednie nie będzie Mszy św. o godz. 7.00.

4.Apelujemy do rodziców i osób odpowiedzialnych za organizowanie wakacyjnego wypoczynku by uwrażliwiali dzieci i młodzież wyjeżdżające na kolonie i wczasy, że jest obowiązek religijny - modlitwy i niedzielnej Mszy św.

5.Z dniem 1 lipca Ks. Biskup Ordynariusz nominował ks. Jarosława Zalewskiego proboszczem parafii św. Mikołaja w Radczu (dekanat Komarówka Podlaska). Z całego serca dziękujemy ks. Jarosławowi za wieloletnią pracę w tej parafii, jego zaangażowanie i poświecenie, za życzliwość i otwarte serce. Polecajmy ks. Jarosława w naszych modlitwach aby Bóg obdarzył potrzebnymi łaskami i zdrowiem w posłudze proboszcza w nowej wspólnocie. Bóg zapłać za wszystko ks. Proboszczu!!!

6.Z dniem 1 lipca Ks. Biskup Ordynariusz przychylił się do prośby ks. Adama Antonowicza i wyraził zgodę na pracę misyjną w Islandii. Dziękujemy również ks. Adamowi za jego posługę w parafii i pomoc tak wielu ludziom w walce ze swoimi słabościami i uzależnieniami. Niech Chrystus błogosławi i prowadzi w jego posłudze misyjnej.

7.Ks. Biskup nominował do naszej parafii dwóch wikariuszy: ks. Grzegorza Gładysza i ks. Wiesława Mućkę, którzy rozpoczną posługę  z dniem jutrzejszym. Ks. Biskup nominował do naszej parafii również prefekta, który będzie pracował w liceum katolickim im. C.K. Norwida. Nominację otrzymał ks. Tomasz Koprianiukdotychczasowy wikariusz.

8.We wtorek obchodzić będziemy Diecezjalny Dzień Chorych w Sanktuarium Maki Bożej Kodeńskiej. Wszystkich, którzy jeszcze chcieliby się zapisaći pojechać do Kodnia w grupie zorganizowanej -  autokarem – prosimy do zakrystii – koszt wyjazdu ok. 40zł. Odjazd autokaru sprzed kościoła o godz. 7.00

9.W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek, piątek, pierwsza sobota i niedziela miesiąca. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach. Ze względu na okres wakacji prosimy o nieodkładanie spowiedzi na piątek.

10.  Najbliższa konferencja dla rodziców i chrzestnych odbędzie się w czwartek  o 19.00.

11.  Publiczne Gimnazjum nr 1, wraz z parafią Przemienienia Pańskiego zapraszają dzieci z klas 5 i 6 oraz młodzież z Gimnazjum do udziału w projekcie: Wakacje nie muszą być nudne. Polega ona na wspólnych spotkaniach według ustalonego porządku w pierwszych 3 tygodniach lipca w godzinach od 11 do 14 w gmachu Publicznego Gimnazjum nr 1. W planie m.in. wycieczki rowerowe z ogniskiem, konkurs talentów, wspólne wyjścia na basen, warsztaty robienia papierowych zwierząt, żarówek z butelek, kwiatków z aluminium lekcje profilaktyczne i możliwość obejrzenia wozów strażackich, karetek ratunkowych i radiowozów i motocykli policyjnych oraz wiele innych. Szczegółowe informacje na stronie internetowej szkoły www.jedynka-garwolin.pl Na zakończenie projektu: Wakacje nie muszą być nudne zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Nocnym Kinie Plenerowym, którego doświadczaliśmy w tamtym roku podczas pielgrzymki duchowej – zapraszamy 19 lipca o godz. 20.00 na placu przy KLO wyświetlony zostanie film: Wymyk.

12.     Jest jeszcze kilka miejsc w pielgrzymce do Włoch w dniach 14 -23 lipca 2013r. Zainteresowanych prosimy o kontakt w parafii bł. Jana Pawła II.

13.     W dniu 6 lipca w Stoczku Łukowskim odbędzie się Zlot motocyklowy im. Kpt. Henryka Nowosielskiego. Ciekawy program znajdziemy na plakacie w gablocie.

14.     W tygodniku katolickim znajdziemy: relację z Jerycha Młodych; do czego może doprowadzić niekontrolowany rozwój wiedzy?; o wakacjach z wartościami…

15.     Bożemu Miłosierdziu w tym tygodniu polecamy: śp. Franciszkę Saganek; Michała Ekerta, wieczny odpoczynek…

Subskrybuje zawartość